Lexikon zajímavých zbytečností o jazycích


Lexikon zajímavých zbytečností

Michal Ptáček shromažďoval data pro „Lexikon zajímavých zbytečností“ třicet let.
Koupil jsem ho úplně náhodou v Levných knihách asi za 80Kč, původně ho vydal Albatros v roce 2006 a musím říct, že některá hesla jsou opravdu zajímavá.

V tomto článku vybírám několik informací o jazycích hodných přečtení:

(Slovní zásoba, délka a jazyky světa.)

Jazyky – slovní zásoba

[ad#co-1]

Slovní zásoba spisovného jazyka se měří počtem hesel ve slovnících. Slovník spisovného jazyka českého obsahuje 192 000 hesel, jeho předchůdce Příruční slovník českého jazyka 250 000 hesel. Mezi 200 000 a 250 000 hesly mají i velké slovníky dalších jazyků.

Individuální slovní zásoba je u 6letého dítěte asi 2500 slov, u dospělé městské ženy bez vyššího vzdělání asi 5200; u dospělých lidí kolísá rozpětí mezi 3000 a 10 000. K tomu, abychom se dorozuměli v cizí zemi, stačí 1000-1500 slov.

Spisovatelská slovní zásoba je podstatně vyšší. Sama o sobě však není důkazem stylistického umění. Jeden z nejslavnějších francouzských stylistů, Anatole France, má slovník jen asi 4000 slov, podobně jako ostatní francouzští klasikové. Bible používá asi 6000 slov, u Homéra jich najdeme 9000, u Goetha 20 000, u Shakespeara 24 000. Nejvyšší počet se udává u italského spisovatele D’Annunzia, a to 40 000.

V jednotlivých konkrétních dílech našich spisovatelů bývá 4000 až 7000 slov – Čapkův Život a dílo skladatele Foltýna obsahuje 4191 různých slov, Babička B.Němcové asi 7000.

Jazyky – délka

Polský lingvista Andrej Suski porovnával 8 jazyků z hlediska stručnosti. Nejkratším jazykem byla čeština (koeficient 100), další: slovenština 103, angličtina 109, ruština 111, polština 113, francouzština 123, španělština 124, němčina 130.

Udaným číslům lze rozumět tak, že má-li český text (v průměru) 100 hlásek, jeho ekvivalent ve francouzštině potřebuje 123 hlásek atp.

Jazyky světa

V současné době existuje asi 6500 živých jazyků (tj.jazyků, kterými některé skupiny lidí hovoří).

Mnohé však poměrně rychle zanikají. Takřka osmina všech jazyků se vyskytuje na území Nové Guineje, které je jen osminásobně větší než území České republiky. Jazykovědci rozdělují známé jazyky do asi dvaceti jazykových skupin-rodin. K nejdůležitějším patří indoevropská (stará okolo pěti tisíc let), jejíž součástí je i čeština.

Kniha „Lexikon zajímavých zbytečností“ je plný podobných informací. Věděli jste například, že kdyby se všichni žijící lidé naší planety postavili těsně vedle sebe, jen mírně by přeplnili plochu, na které se rozkládá Londýn?

Podobné příspěvky a články


    None Found

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *